COVID-19
Oznam o zákaze návštev

OZNAM O ZÁKAZE NÁVŠTEV: OZNAM O ZÁKAZE NÁVŠTEV 


Plán preventívnych a krízových opatrení v súvislosti s výskytom nového ochorenia COVID – 19


PLÁN PREVENTÍVNYCH A KRÍZOVÝCH OPATRENÍ V SÚVISLOSTI S VÝSKYTOM NOVÉHO OCHORENIA COVID – 19: Plán preventívnych a krízových opatrení v súvislosti s výskytom novéhoochorenia COVID – 19