Dokumenty

Tlačivá potrebné pre umiestnenie do zariadenia pre seniorovžiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 


 Tlačivá potrebné pre umiestnenie do špecializovaného zariadenia


žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

 


Zverejnenie povinných dokladov činnosti zariadenia

V tejto sekcii nájdete informácie o zmluvách, faktúrach a objednávkach zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

- Faktúry a Zmluvy

- Objednávky

- Verejné obstarávanie