Deň generácií

Pridal admin 20/06/2019 0 Komentáre Rok 2019,

Deň stretnutia generácií
Vďaka podpore NSK sa dňa 12.6.2019 uskutočnil v našom zariadení Deň stretnutia generácií. Zúčastnili sa ho naši seniori a deti z MŠ Dolný Ohaj. Naším cieľom bolo ukázať spoluprácu medzi seniormi a deťmi. Deti a seniori boli rozdelení do 5 skupín, v ktorej v každej skupine mali za úlohu inú aktivitu - spoločne vypracovať. Aktivity pozostávali z : Pexesa, Navliekacie tvary, Obrázkové skladačky, Omaľovánky a Protiklady. Nenáročné aktivity zvládli hravo všetci. Seniori a deti dostali
za úspešné zvládnuté aktivity diplomy. Atmosféra bola veselá, spoločne sme si zaspievali a zarecitovali. Nechýbala ani výstava retro hračiek.

  Spokojné tváre seniorov a detí nás presvedčili o tom, že 1.ročník Dňa stretnutia generácií nebude posledný a tešíme sa na stretnutie o rok.

 

Na úvod si jedna naša seniorka pripravila krásne privítanie pre detičky a pani učiteľky.
Milé detičky a pani učiteľky
Ďakujeme vám, že ste prijali naše pozvanie a že sa môžeme stretnúť na našom nádvorí nášho Domova. Milé detičky, Vy ste ako naše slniečka, keď Vás počujeme na Vašom dvore šantiť, behať, skákať, spievať, preberiete nás z našej melanchólie niekedy aj smútku. Ďakujeme Vám, že prichádzate k nám keď je Úcta k starším, na Vianoce a iné príležitosti a potešíte nás svojím spevom, básničkami, tancom, máme z toho radosť, že nám pripomeniete našu mladosť, my Vám zato zatlieskame a niečím Vás obdaríme. A tak sa navzájom obdarúvame Vy nás a my Vás tak je radosť na oboch stranách. Vyprosujeme Vám veľa milosti, zdravia, Božieho požehnania aby z Vás vyrástli statoční mládenci a devy. A na týchto kľukatých cestách nech Vás vedie Váš anjel strážny a Panna Mária nech Vás skryje pod svoj ochranný plášť. A teraz detičky hurá do práce Vy s malými ručičkami a my starí s trasúcimi rukami a pritom si aj veselo zaspievame nech radosť a smiech sa ozýva na tomto dvore. Ahoj