Oslava 10. výročia vzniku Domu seniorov

Pridal admin 08/06/2018 0 Komentáre Rok 2018,

 

Po doznení tónov nádhernej piesne o najkrajšom kúte sveta v podaní Kristíny Szeredy sa svojou tvorbou k 10.výročiu vzniku Domu seniorov prihovorila Janka Slobodníková, ktorá svojimi veršami vystihla život, aktivity a činnosti v Dome seniorov, nazvala ho „láskavým domovom“ a hovorila o „10 rokoch záchranného ostrova“. Potom nasledovalo slávnostné otvorenie osláv 10. výročia vzniku Domu seniorov, poslanec
Jakub Kraushúber všetkých srdečne privítal, oboznámil s programom, s účinkujúcimi a po roztomilom tanečnom vystúpení a básni od miestnych škôlkarov vyzval k slovu pani riaditeľku. „ Som poctená, že Vás môžem pozdraviť a poďakovať sa, že ste prijali pozvanie a spoločne s nami prišli osláviť 10. výročie vzniku nášho Domu seniorov v Dolnom Ohaji“

Týmito slovami sa prihovárala pani riaditeľka všetkým prítomným, vyzvala všetkých, aby na chvíľku „zastavili čas“ a spoločne oslávili naše zariadenie náš domov a aby spoločne prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným. Poďakovala za rok 2004, kedy vtedajší poslanci na zastupiteľstve s vtedajším pánom starostom Slobodníkom schválili myšlienku výstavby resp. prestavby Domu seniorov. Prítomným sa prihovoril aj pán starosta Ivan Solár, ktorý nás „previedol“ celým vývojom a prestavbou bývalej ZŠ až po otvorenie Domu seniorov. Hovorené slovo bolo prerušené nádherným kultúrnym programom v podaní speváčok Žofky Gatyášovej a Simonky Kováčovej zo ZŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji, súkromnej školy Jozefa Domeho, školského súboru STRUNARS, vlastnou klavírnou tvorbou Terezky Jaďuďovej, Ľudovej hudby Javorinka z Pliešoviec. Prítomným sa prihovorila vedúca odboru sociálnych vecí NSK Mgr. Viera Kazimírova, poslanec NSK Ing. Ladislav Marenčák. Páter Sebastian sa prihovoril v mene obyvateľov Domu seniorov, vyslovil veľké ďakujem pani riaditeľke, zamestnancom, obecnému úradu a všetkým ktorí sa podieľajú na fungovaní Dom seniorov.

Spoločne nazvali túto oslavu oslavou života, so želaním nech sú všetky životy naplnené hudbou,, ktorá zaznieva a vzbudzuje úctu a obdiv v každom z nás.

Spoločný prípitok bol jedinečný v podaní Kristiny Szeredy šampanskou áriou z opery La TRAVIATA od Verdiho...

Pre tých obyvateľov, ktorí sa nemohli zúčastniť oslavy v miestnom kultúrnom dome, sme pripravili oslavu v zariadení, všetkým našim obyvateľom sme odovzdali spomienkové vankúše s potlačou loga Domu seniorov.

Želáme si veľa veľa ďalších rokov skvelej práce a spokojnosti našich obyvateľov a na záver slová pani riaditeľky, „nezabúdajme, že naši seniori vkladajú svoje životy do našich rúk a ruky nás, teda pomáhajúcich profesionálov sú im pevnou oporou a zároveň jemným dotykom“

Buďme im na blízku.....

Kolektív Domu seniorov Dolný Ohaj