Najkrajšie sviatky roku

Pridal admin 05/01/2018 0 Komentáre Rok 2017,

Ako sme už v predchádzajúcom vstupe spomínali vianočný čas sa pomaly napĺňa. Obyvatelia sa postupne pripravovali, vyzdobili svoje izby, chodby a priestory dostali nádych Vianoc. Všade rozvoniavali medovníčky, spoločne vyzdobovali vianočný stromček a prípravy na štedrovečerný čas vrcholili. Svoje duše pripravili na príchod Jezuliatka prijatím sviatosti zmierenia.

    Aj tento rok sme si spoločne sadli k štedrovečernému stolu. Modlitby  a kráse vianočné koledy oslavujúce narodenie Ježiša Krista zaznievali z každého kúta nášho domu. Slávnostnú atmosféru navodili poslovia Dobrej noviny speváckeho zboru  Anima.  Spoločne so seniormi si zaspievali vianočné piesne, čím znásobili slávnostnú vianočnú atmosféru.

    Pri svetle sviečok sa spoločne pomodlili  za slávnostným stolom  obyvatelia  Domu seniorov Dolný Ohaj  s pani riaditeľkou. Pozvanie na štedrovečernú večeru prijali aj pani poslankyňa NR SR Mgr. Smolíková Eva, pán starosta Ivan Solár a kňaz miestnej farnosti vdp. Roman Gallas, ktorým  patrí veľká vďaka, že opäť spoločne s nami sadajú k štedrovečernému stolu. Štedrá hostina sa niesla v duchu kresťanských tradícií. Po slávnostnej večeri sme sa poďakovali Bohu za jedlo, ktoré nám dožičil modlitbou a opät sme spievali vianočné koledy. Tichá noc zaznievala v srdciach všetkých nás do neskorých nočných hodín.

    Po vianočných sviatkoch k nám zavítali mladí koledníci z Nového Sveta. Svojim predstavením dojali k slzám radosti všetkých nás. Svojou scénkou o narodení Spasiteľa prispeli k sviatočnej nálade a všetci prežívali pocity šťastia a radosti. Páter Sebastian v mene všetkých nás vyjadril slová vďaky týmto mladým talentovaným ľudom.

    Prijatím posolstva Vianoc chceme byť dennodenne darom pre našich seniorov.