Jeseň 2015

Pridal admin 29/10/2015 0 Komentáre Rok 2015,

Jeseň, je naozaj pani bohatá, to svedčí o našich aktivitách, ktoré sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb z domu seniorov realizovali v období september – november. Prechádzky sme spojili so zberom opadaných listov, gaštanov, jesenných tráv, kvetov a tekvičiek. Spoločne sme sa v popoludňajších hodinách stretli na  „tvorivej dielni“. Seniori mali plné ruky práce pri vyhotovovaní krásnych výtvorov z prírodnín a všetci sa usilovali si čo najviac pomáhať. Spoločne sme si vytvorili výstavku originálov v priestoroch domu seniorov, tak aby sa tešili všetci prijímatelia sociálnych služieb z nášho domova. Október sme spojili s pripomínaním si mesiaca Úcty k starším, našim seniorom rozžiaril úsmev na tvári program detí zo základnej a materskej školy. Dom seniorov pripravil posedenie pri živej hudbe. Nepriaznivé počasie sme nahrádzali ľahkými prácami ako je lúpanie orieškov, pri ktorých si naši seniori vymieňali životné príbehy, viac sa spoznávali a nadväzovali nové priateľstvá.