Činnosti

  V našom zariadení poskytujeme prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie a iné činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách.


Odborné činnosti


 Zariadenie sociálnych služieb poskytuje prijímateľovi sociálnej služby odborné činnosti, ktorými sú najmä: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností. Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná  agentúrou domácej ošetrovateľskej činnosti (ďalej  ADOS).


Obslužné činnosti


Ubytovanie


  Ubytovacie priestory zariadenia sú v obytných jednotkách. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v priestranných jedno, dvoj alebo trojposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením pre jednotlivcov a v prípade manželov sa vytvárajú podmienky pre ich spoločné ubytovanie Každý prijímateľ má k dispozícii kompletné vybavenie izby s možnosťou užívania spoločných priestorov s príslušenstvom na spoločenskú činnosť a voľný oddych.


Stravovanie

  Stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby je zabezpečované vo vlastnom stravovacom zariadení, ktoré má samostatný vstup do stravovacej časti. Stravovanie v Dome seniorov je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa stravovanie poskytuje. Strava sa vydáva cez výdajné okienko a pre obyvateľov Domu seniorov stravu prinesú službukonajúce sociálne pracovníčky alebo opatrovateľky priamo na stôl. Zariadenie poskytuje prijímateľom sociálnej služby celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Pri diabetickej diéte aj druhá večera.


Bývanie

  Už bolo spomenuté, že prijímatelia sociálnej služby sú ubytovávaní v bezbariérových jedno, dvoj a trojposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením (vaňa - postupne všetky prerábame na sprchový kút, umývadlo s teplou a studenou vodou, WC). Pre imobilných prijímateľov sociálnej služby je zriadený samostatný sprchovací kút a ich hygiena sa vykonáva za účasti kvalifikovaných opatrovateliek. Počet izieb v zariadení je 16, z toho 3 dvojposteľové, 2 jednoposteľové a ostatné trojposteľové izby.


Vybavenie izby

  • polohovateľné lôžko pre každého ubytovaného
  • nočný stolík pre každého ubytovaného
  • nočná lampa pre každého ubytovaného
  • stôl
  • stolička pre každého ubytovaného
  • skriňa pre každého ubytovaného
  • zrkadlo
  • nástenný vešiak
  • odpadová nádoba

Klienti sú ubytovávaní zvlášť muži a zvlášť ženy. V prípade manželov sú vytvorené podmienky na spoločné ubytovanie.