O nás  V našom zariadení poskytujeme prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie a iné činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách (viac v časti činnosti). Našim poslaním je okrem profesionálneho prístupu vytvoriť rodinnú atmosféru, navodiť pocit domova a nezabúdať na to, že urobiť niečo pre druhého prináša radosť, ktorá môže byť hlbšia a trvalejšia ako radosť z toho, čo sme urobili pre seba. Ku každému obyvateľovi nášho zariadenia máme individuálny prístup, kladieme dôraz na sociálnu interakciu našich obyvateľov nielen v rámci zariadenia, ale aj s okolím a ich zapojenie do bežného života. Zabezpečujeme výlety a vychádzky do okolia, zúčastňujeme sa niektorých kultúrnych, spoločenských, ale i športových podujatí organizovaných obcou Dolný Ohaj a okolitých obcí. Naši prijímatelia nepohrdnú ani dobrým divadelným predstavením a aktívnou účasťou na spoločenských večierkoch v jedálni, kde si spoločne zaspievajú a zatancujú.